Khuyên cẩu

Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

Khuyên cẩu là phụ kiện cấu thành lên bộ chùm xích cẩu hàng, được làm bằng thép hợp kim iúp tạo kết nối để tiếp xúc với nhiều vị trí cấu hơn,giúp cẩu hàng lên được dễ dàng hơn.

Chưa có sản phẩm ...
" "