tổng hợp cấu hình mordem và phần mềm xem qua internet của các đầu ghi

Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

tổng hợp cấu hình mordem và phần mềm xem qua internet của các đầu ghi

Việc cấu hình modem (mở port modem) là công việc bắt buộc phải làm trong quá trình lắp đặt bất kỳ hệ thống camera an ninh nào. Bản chất của việc cấu hình này là thiết lập các port tương ứng với các dịch vụ mà hệ thống cần. Thông thường đầu ghi của các hãng đều phải mở port 80 đây là port dành cho các ứng dụng sử dụng dịch vụ HTTP (gọi dân dã là port web), ngoài ra để xem được trên điện thoại di động và các service khác bạn phải mở thêm các port tương ứng. Để biết cụ thể các port này là gì ta có thể truy cập vào đầu ghi (DVR) rồi truy cập tiếp vào phần mạng (Network).

Sau đây là tổng hợp một số port cần mở của một số đầu ghi thông dụng của các hãng.

Nat-diagram

 

1. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Avtech.

- Mở Port Web, Mobile Modem: 80.

- Phần mềm xem qua di động: EagleEyes.

2. Các Port và phần mềm xem camera trên điện thoại cho đầu ghi Hãng Dahua.

- Mở Port Web: 80

- Mở port Mobile :37777

- Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS

- Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.

3. Các Port và phần mềm xem camera trên điện thoại cho đầu ghi Hãng Vantech

Model : X200-X500D1- X700 NVR(HVR) –X700 NVR2  (X: là số kênh của đầu ghi)

- Mở Port Web: 80

- Mở Port Mobile : 37777

- Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS

- Phẩn mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.

Model: X800. (X: là số kênh của đầu ghi)

- Mở Port Web: 80 và 7777

- Mở Port Mobile: 8888

- Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS: Naway+ hoặc Ezeye

- Phẩn mềm xem qua hệ điều hành Anroid: Naway

Model: X100. (X: là số kênh của đầu ghi)

- Mở Port Mobile và Web: 80

- Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS: Iwacht DVR II

- Phần mềm xem qua hệ điều hành Android: Iwacht DVR II.

4. Các Port và phần mềm xem camera trên điện thoại cho đầu ghi Hãng Abell.

- Mở Port Web: 80

- Mở Port Mobile :34567

- Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android:

+ Xem bằng tên miền và địa chỉ IP: vMeyeSuper.

+ Xem phần Mền Cloud: vMeyeCloudLite

5. Các Port và phần mềm xem camera trên điện thoại cho đầu ghi Hãng JUAN.

- Mở Port  Web : 80-8880

- Mở Port Mobile : 80

-Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS và Android:

+Xem bằng tên miền và địa chỉ IP và CLOUD: ESEENET

+Xem phần Mềm hệ điều hành Android: ESEE

6. Các Port và phần mềm xem camera trên điện thoại cho đầu ghi Hãng Questek.

- Port web: 80

- Port mobile: 34599.

- Phần mềm xem trên điện thoại: vmEye

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác